2019

  • Fredag d. 10.  maj kl. 10:00              Strandrensning.
  • Søndag d. 12. maj kl. 10.00              Generalforsamling.
  • Søndag d. 12. maj efterfølgende     X ord. Generalforsamling
  • Week-end d. 17-19. maj kl. 10:00    Udsætning af badebro og tømmerflåde
  • Lørdag d. 22. juni kl. 20.00               Sct. Hansfest
  • Week-end d. 14-15. september       Badebroen/tømmerflåden tages op

Bemærk fremover! INGEN afklip og grenaffald til Sct. Hansbålet d. 23. juni pga. det nye brandregulativ..