2020

  • Lørdag. d. 9.  maj kl. 10:00              Strandrensning. AFLYST!
  • Lørdag d. 20. juni kl. 14.00              Indvielse af ny badbro
  • Søndag d. 21. juni kl. 10.00              Generalforsamling.
  • Onsdag-torsdag d. 6.-7. maj             Udsætning af badebro (og tømmerflåde)
  • Lørdag d. 27. juni kl. 20.00               Sct. Hansfest
  • Week-end d. 11.-13. september       Badebroen/tømmerflåden tages op

Bemærk: INGEN afklip og grenaffald til Sct. Hansbålet pga. det nye brandregulativ!