Deklarationer

01) Deklaration angående bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. på 4 sider, 29 august 1966
Bilag til pkt. 01). Foto af kort over parcellerne, maj 1966

02) Deklaration vedrørende fællesareal og parkering, 29 august 1966

03) Deklaration angående placering af sivebrønde, 29 august 1966

04) Deklaration om vandforsyning, 29.aug. 1966

Klik her for at se Deklarationer for grundejerforeningen af 1966