2023

  • Primo maj  –  Udsætning af badebro (og senere tømmerflåde)
  • Lørdag. d. 6.  maj kl. 10:00  – Strandrensning.
  • Søndag d. 7. maj kl. 10.00  –  Generalforsamling
  • Lørdag d. 24. juni kl. 18.00  – Sct. Hansfest
  • Primo oktober   –  Badebro og tømmerflåde tages op

Bemærk: INGEN afklip og grenaffald til Sct. Hansbålet pga. det nye brandregulativ!