2021

  • Primo maj  –  Udsætning af badebro (og senere tømmerflåde)
  • Lørdag. d. 8.  maj kl. 10:00  – Strandrensning.
  • Lørdag d. 26. juni kl. 20.00  –  Sct. Hansfest
  • Søndag d. 29. august kl. 10.00  – Generalforsamling
  • Medio september   –  Badebroen/tømmerflåden tages op

Bemærk: INGEN afklip og grenaffald til Sct. Hansbålet pga. det nye brandregulativ!