2021

  • Lørdag. d. 8.  maj kl. 10:00              Strandrensning.
  • Søndag d. 9. maj kl. 10.00                Generalforsamling.
  • Medio maj                                          Udsætning af badebro (og tømmerflåde)
  • Lørdag d. 26. juni kl. 20.00              Sct. Hansfest
  • Medio september                             Badebroen/tømmerflåden tages op

Bemærk: INGEN afklip og grenaffald til Sct. Hansbålet pga. det nye brandregulativ!